Pågående detaljplan: Östra Runby med Väsby stationsområde

25/10 till den 6/12 pågick samråd om den andra detaljplanen för Väsby Entré: Östra Runby med Väsby stationsområde. Förslaget visar hur Runby kan byggas samman med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel, samt hur stationsområdet kan utvecklas.

Karta över detaljplanegränsen

Under samrådstiden inkom många synpunkter, vilka nu ska sammanställas. Här nedan kan du ta del av samrådshandlingarna.

Handlingar

Senast uppdaterad: 15 december 2020