Byggaktörer

Det är långt fler byggföretag som vill bygga i Väsby Entré än det finns plats. Upplands Väsby kommun har valt ut vilka bygg-aktörer som går vidare till nästa steg och en möjlig framtida markanvisning.

Visionsbild Väsby Entré

Zaha Hadid Architects, Image by VA

Stort intresse för att få bygga i Väsby Entré

2016 gick Upplands Väsby kommun ut med en förfrågan om att bygga i Väsby Entré. Totalt 50 byggaktörer svarade. Kommunen har sedan valt ut 15 aktörer att förhandla vidare med under hösten 2017 och våren 2018, men ytterligare bygg-aktörer kan tillkomma under förhandlingsprocessen. Därefter fattas beslut om vilka aktörer som får markanvisningar.

Det har varit ett mycket stort intresse för att bygga i Väsby Entré och det har varit genomgående hög kvalitet i bidragen som kommit in. Konkurrensen i urvalsprocessen har därmed blivit stor.

Följande byggaktörer har valts ut att gå vidare till nästa steg i processen:

 • AB Väsbyhem
 • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
 • Fastighets AB Balder
 • HSB Bostad
 • JM AB
 • Järntorget Bostad
 • MTR Nordic AB
 • Nantong
 • Riksbyggen ekonomisk förening
 • Rikshem AB
 • Skanska Sverige
 • Serneke
 • Småa AB
 • Veidekke Bostad
 • Wallenstam AB
Markanvisningsprocessen

En bild över processen för markanvisningen

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018