Byggaktörer

Intresset att få vara med och bygga Väsby Entré har varit stort, långt fler byggföretag än det finns plats för har anmält intresse. Upplands Väsby kommun har förhandlat med utvalda byggaktörer och tilldelat ett antal markanvisningar.

Visionsbild Väsby Entré

Zaha Hadid Architects, Image by VA

2016 gick Upplands Väsby kommun ut med en förfrågan om att bygga i Väsby Entré. Totalt 50 byggaktörer svarade. Bidragen som kom in var genomgående av god kvalitet och konkurrensen i urvalsprocessen blev därmed stor. Kommunen har sedan hösten 2017 förhandlat med utvalda aktörer.

Följande byggaktörer har tilldelats markanvisning:

  • AB Väsbyhem
  • Fastighets AB Balder
  • JM AB

Ytterligare byggaktörer kan tillkomma.

Senast uppdaterad: 31 januari 2019