Byggherrar

Det är långt fler byggföretag som vill bygga i Väsby Entré än det finns plats. Upplands Väsby kommun har valt ut vilka byggherrar som går vidare till nästa steg och en möjlig framtida markanvisning.

Visionsbild Väsby Entré

Illustration: Methanoia/Zaha Hadid Architects

Stort intresse för att få bygga i Väsby Entré

2016 gick Upplands Väsby kommun ut med en förfrågan om att bygga i Väsby Entré. Totalt 50 byggherrar svarade. Kommunen har sedan valt ut 15 aktörer att förhandla vidare med under hösten 2017 och våren 2018, men ytterligare byggherrar kan tillkomma under förhandlingsprocessen. Därefter fattas beslut om vilka aktörer som får markanvisningar.

Det har varit ett mycket stort intresse för att bygga i Väsby Entré och det har varit genomgående hög kvalitet i bidragen som kommit in. Konkurrensen i urvals- processen har därmed blivit stor.

Följande byggherrar har valts ut att gå vidare till nästa steg i processen:

 • AB Väsbyhem
 • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
 • Fastighets AB Balder
 • HSB Bostad
 • JM AB
 • Järntorget Bostad
 • MTR Nordic AB
 • Nantong
 • Riksbyggen ekonomisk förening
 • Rikshem AB
 • Skanska Sverige
 • Serneke
 • Småa AB
 • Veidekke Bostad
 • Wallenstam AB
Markanvisningsprocessen

En bild över processen för markanvisningen