Pågående detaljplan: Östra Runby med Väsby stationsområde

25/10 till den 6/12 pågick samråd om den andra detaljplanen för Väsby Entré: Östra Runby med Väsby stationsområde. Förslaget visar hur Runby kan byggas samman med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel, samt hur stationsområdet kan utvecklas.

Illustration: Kristoff Laufersweiler, Sweco

Under samrådstiden inkom många synpunkter, vilka nu ska sammanställas. Här nedan kan du ta del av samrådshandlingarna.

Handlingar

Senast uppdaterad: 30 januari 2019