Om Väsby Entré

Infrastrukturprojektet Väsby Entré omfattar två detaljplaner. Detaljplanen för Järnvägsparken vann laga kraft i januari 2017 och arbetet med detaljplanen för Väsby Entré pågår.

Bild

Foto: Upplands Väsby kommun

Väsby Entré

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare. Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i Stockholmsregionen. Stationen är i dag en av regionens större bytespunkter och ska utvecklas till en modern och attraktiv station för resenären.

En levande stadsdel

Upplands Väsbys stationsområde genomgår en renässans där en modern station, upp till 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras. Projektet Väsby Entré skapar förutsättningar för en levande stadsdel, en attraktiv station och ännu bättre kollektivtrafik.

Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal utveckling: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby med trivsamma och attraktiva stadsmiljöer som kännetecknas av hög kvalitet på gaturum, torg och parker.

Senast uppdaterad: 31 januari 2019