Tidplan

Väsby Entré kommer att byggas i etapper och planen är att det ska stå klart omkring 2028. I december 2015 beslutade kommunstyrelsen om en strategi för detaljplaneuppdrag och genomförande.

Projektets milstolpar:

Tidslinje Väsby Entré

 

Samhällsbyggnadsprocessen:

Illustration av Väsby Entrés tidplan
Senast uppdaterad: 15 december 2020