• Startsida
  • / Nyfiken på Järnvägsparken i Väsby?

Nyfiken på Järnvägsparken i Väsby?

Den 16 mars klockan 16–20 i Messingen är det dags för öppet hus med tidig dialog om framtidens Järnvägspark, inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet.

– Att ha ett tidigt dialogmöte om parken känns spännande. Vi ser fram emot att få in synpunkter och förslag om hur den framtida parken kan se ut. Detta kommer också att vara en utgångspunkt i arbetet med detaljplanen för Järnvägsparken. Planarbetet startar upp nu under våren och omfattar även förslag till ny bebyggelse samt bevarande av äldre byggnader, säger Annica Karlsson, planarkitekt Upplands Väsby kommun.

Arbetet med denna detaljplan sker i samarbete med Väsbyhem som kommunen har tecknat ett ramavtal med kring området Järnvägsparken. Väsbyhem kommer att främst att satsa på att bygga student- och ungdomslägenheter i området.

– Det känns mycket bra att Väsbyhem i samarbete med Upplands Väsby kommun kan bidra till fler bostäder för studenter i Stockholmsområdet, säger Amra Barlov Lindqvist VD Väsbyhem.

Under kvällen kommer medborgarna också att kunna ta del av information om kommande planarbeten inom Väsby Entré och projektet Väsby Entré som helhet.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 6 september 2017