• Startsida
  • / PRO erbjuds ersättningslokal i Villa Karlsro

PRO erbjuds ersättningslokal i Villa Karlsro

Utvändig renovering av Villa Karlsro har inletts. Renoveringen är ett delprojekt i det omfattande stadsplaneringsprojektet Väsby Entré. Just nu pågår samtal mellan kommunens representanter och PRO Upplands Väsby om att PRO:s verksamhet ska flyttas dit.

– PRO Upplands Väsby har som avsikt att teckna avtal med kommunen och flytta verksamheten från Villa Korpkulla i Järnvägsparken till Villa Karlsro. Vi är inte emot förändring och har full förståelse för att stationsområdet måste utvecklas för framtiden, säger Hans Mohlin, ordförande i PRO Upplands Väsby.

Villa Karlsro med tillhörande trädgårdsmiljö ligger på den västra sidan av järnvägen och är i stort behov av renovering. Det utvändiga renoveringsarbetet har inletts med schakt för parkering och transportväg för tyngre trafik. Byggställningar runt huset har rests och arbete med tak och el planeras starta inom kort. Det utvändiga arbetet kommer därefter att fortsättas med fasader och fönster. Enligt nuvarande planer kommer även området bakom Villa Karlsro att göras om till ett upplevelsestråk för allmänheten.

– De önskemål som PRO har preciserat som renoveringsåtgärder ryms inom de ramar som kommunen har satt upp när det kommer till upprustningen av Villa Karlsro. Det kan bli en levande plats där Väsbys pensionärer kan verka, vilket känns kul, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

PRO:s nuvarande lokal i Järnvägsparken ska övertas av Väsbyhem och renoveras. Förutom att rusta upp befintliga byggnader i Järnvägsparken kommer Väsbyhem att bygga 160-170 nya smålägenheter i parken när den första etappen av Väsby Entré påbörjas.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 6 september 2017