Pågående arbeten

Här listar vi de arbeten som pågår i projekt Väsby Entré. Bland annat pågår arbeten i Järnvägsparken, där detaljplanen vann laga kraft 2017.

Kulturbyggnaden Henriksborg som har renoverats i Järnvägsparken

Henriksborg är en av de kulturbyggnader som renoverats i Järnvägsparken. Bild: Upplands Väsby kommun

Renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Vi har tillsammans med Väsbyhem renoverat de gamla trähusen Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla i Järnvägsparken. Husen har i ett första skede renoverats utvändigt. Grund, tak, fönster och fasader har rustats upp.

Husen är cirka 150 år gamla och hör därmed till de äldsta bevarade byggnaderna i Upplands Väsby. Byggnaderna lämnades över till Väsbyhem juni 2021. 

Industribyggnader har rivits i Nedra Runby

Vi har rivit tomma industribyggnader i Njursta industriområde. Upplands Väsby kommun köpte 2014 två industrifastigheter väster om järnvägen, mark som kan behöva användas för den utbyggnad av stationsområdet som planeras i projekt Väsby Entré. Ett tiotal byggnader på fastigheterna har rivits. Två tegelhus på området lämnas kvar.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022