• Startsida
  • / Inbjudan till samråd för att leda om en del av Väsbyån

Inbjudan till samråd för att leda om en del av Väsbyån

Upplands Väsby kommun genomför nu ett samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till hur Väsbyån ska ledas om med mera.

Nu har du möjlighet att Iämna dina synpunkter på samrådsförslaget till hur Väsbyån ska ledas om med mera. För att kunna bygga bussterminalen som planerat i Väsby Entré måste vi leda om Väsbyån. Planen är att frilägga Väsbyån i en öppen lösning längs med bussterminalen och Industrivägen. Väsbyån blir då på nytt en del av stadsbilden och en del av ett mer sammanhängande grönt stråk.

Du kan lämna dina synpunkter fram till och med 10 juli.

Information om hur du lämnar dina synpunkter på samrådsförslaget att leda om en del av Väsbyån med mera.

Senast uppdaterad: 5 juni 2020