• Startsida
  • / Nästa steg för Väsby Entré: Granskning

Nästa steg för Väsby Entré: Granskning

Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige säger ja till det reviderade planförslaget av Väsby Entré. I december börjar nästa steg – granskning.

Visionsbild av framtida stationsområdet. I bild syns ett pendeltåg som stannar in på Väsby station och människor som väntar på perrongen.

Visionsbild av framtida stationsområdet i Upplands Väsby kommun. Foto: Zaha Hadid architects

Det var med stor politisk enighet som Kommunfullmäktige den 15 november tog ställning till den justerade versionen och fortsatt inriktning för Väsby Entré. Beslutet innebär att Väsby fortsätter att växa och utvecklas för befintliga och kommande Väsbybor.

Projektet Väsby Entré satsar på fler bostäder med direktanslutning till ännu bättre kollektivtrafik. I nuvarande planförslag möjliggörs omkring 1500 bostäder och 30 000 kvadratmeter service, handel och kontor.

Väsby Entré är en viktig del i utvecklingen av Väsby och skapar förutsättningarna för en levande stadsdel med trivsamma stadsmiljöer. Vi vill skapa ett attraktivt stationsområde med ännu bättre kollektivtrafik för vår växande kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Det planeras för en modern station där det världsberömda arkitektkontoret Zaha Hadid Architects ritat visionen. Planen är att brygga över spårområdet med två nya broar och knyta samman Runby med centrala Väsby för en ny sammanhängande stadsdel. I direkt anslutning till pendeltågsstationen planeras också en ny bussterminal i inomhusmiljö.

Vår vision är att Väsby år 2040 vuxit till 63 000 invånare och Väsby Entré är en viktig del för att nå det målet. I vår framtidsbild har centrala Väsby och Runby utvecklats till en tät stadskärna med goda kommunikationer och service, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Nästa steg: Granskning av detaljplanen

Under slutet av 2018 pågick samråd om den andra detaljplanen för Väsby Entré: Östra Runby med Väsby stationsområde. Samrådet resulterade i sammanlagt 220 synpunkter från medborgare och andra intressenter.

Synpunkterna som kom in under samrådet har bearbetats och en reviderad detaljplan har tagits fram. Synpunkterna kommer att finnas sammanställda i en samrådsredogörelse då det omarbetade planförslaget går ut på en offentlig granskning, säger stadsarkitekten Lena Nordenlöw.

Detaljplanen är planerad att gå ut på granskning i åtta veckor med start i december. Samrådsredogörelsen och övriga granskningshandlingar blir då offentliga och alla synpunkter presenteras.

Under granskningen är det inte tänkt att man ska skicka in samma synpunkt igen utan syftet är att visa det bearbetade planförslaget. Det finns då möjlighet att lämna in en sista synpunkt på den reviderade detaljplanen, innan den beslutas i kommunfullmäktige, säger Lena Nordenlöw.

Hon fortsätter:

Efter att ha arbetat för fullt med både detaljplan och samrådsredogörelse hoppas vi på att detaljplanen kan antas under slutet av 2023. Det kommer bli fantastiskt roligt att äntligen få förverkliga visionen för stationsområdet, säger Lena Nordenlöw.

Fakta om Väsby Entré

Den 1 november tog Kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med den uppdaterade planen för Väsby Entré.

Den 15 november tog Kommunfullmäktige ställning till den justerade planen och godkänner inriktningen för Väsby Entré.

Spadtag för Östra Runby med Väsby stationsområde är beräknat tas 2024. De första bostäderna beräknas påbörjas 2026 och 2035 beräknas hela Väsby Entré vara klart.

Senast uppdaterad: 6 december 2021