• Startsida
  • / Väsby Entré: Detaljplan på granskning

Väsby Entré: Detaljplan på granskning

Nu ställs detaljplanen för Östra Runby med Väsby stationsområde, Väsby Entré, ut på granskning. Under tiden 6 december–24 januari har du möjlighet att lämna en sista synpunkt på förslaget.

Bild

Illustrationen från nordöst, med Centralvägen och Optimusvägen i förgrunden. I mitten ser vi exempel på hur stationen och bebyggelsen däromkring skulle kunna se ut. Bakgrunden utgörs av Runby. Illustration: Urban Minds, Betty Laurincova.

Upplands Väsby planerar för ett helt nytt stationsområde som binder samman östra och västra Väsby. En modern station med upp till 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service, allt i direkt anslutning till pendeltågsstation och bussterminal i inomhusmiljö.

Projektet kallas för Väsby Entré och målet är att skapa en levande stadsdel med en attraktiv station och ännu bättre kollektivtrafik. Visionen av den moderna stationen har ritats av det världsberömda arkitektkontoret Zaha Hadid architects.

Själva startskottet till Väsby entré var att vi såg behovet av en ny station och bussterminal - nu och på sikt. Genom olika dialoger med medborgare frågade vi vad de vill se. Medskicket vi fick var ”våga” ”ta ut svängarna” ”gör något som blir vackert tilltalande som vi kan vara stolta över, inte en grå trist låda utan någonting som märker ut Väsby”. Det var själva tanken till varför vi tog kontakt med stjärnarkitekten Zaha Hadid, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under tiden 6 december–24 januari.
Byggstart för Östra Runby med Väsby stationsområde är beräknat 2024. De första bostäderna är beräknade att påbörjas 2026 och 2035 beräknas hela Väsby Entré vara klart.

Granskningsutställning

En granskningsutställning finns under denna tid uppställd i kommunhusets reception, Dragonvägen 86, i Väsby centrum och i Messingen, Love Almqvists torg 1 utanför biblioteket, plan 2 . Granskningsutställningen är tänkt sammanfatta de viktigaste delarna av förslaget. Handlingarna som ingår i förslaget till detaljplanen finns vid utställningen i kommunhusets reception och utanför biblioteket i Messingen. Du kan även ta del av handlingarna här på kommunens webbplats. Läs gärna mer om detaljplanen där!

Handlingarna som ingår i förslaget till detaljplan

Öppet hus

Upplands Väsby kommun bjuder in till öppet hus om granskningsförslaget den 7, 8, 9 och 14 december kl. 18.00–20.00. Öppet hus arrangeras i Väsby Entrés projektlokal, Ladbrovägen 25. Då har du möjlighet att träffa representanter från projektet för att samtala och ställa frågor om planförslaget.

Vi följer aktuella beslut kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från Folkhälsomyndigheten. Vid eventuella ändringar meddelar vi det där informationen om granskningen finns på kommunens webbplats.

Information på kommunens webbplats om granskningen

Vad innebär granskning av detaljplan?

En detaljplan bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. I samrådsskedet upprättas ett planförslag som redovisar hur marken föreslås användas. När en kommun tar fram ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med bland andra länsstyrelsen, andra myndigheter, kända sakägare och boende som berörs. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella området och synpunkter från berörda på planförslaget.

Efter samrådet sammanställer kommunen alla inlämnade synpunkter i en redogörelse. Baserat på dessa synpunkter arbetas ett granskningsförslag fram som redovisas för ansvariga tjänstemän och politiker. Med redogörelsen som grund fattar kommunen beslut om fortsatt arbete med planförslaget. Vid beslut om fortsatt arbete går förslaget ut på granskning och det är det sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen antas.

Mer information om projektet Väsby Entré på kommunens webbplats.

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter på detaljplanen direkt på kommunens webben via ett webbformulär.

Till webbformuläret på kommunens webbplats.

Det går också att skicka e-post till: dc.ks@upplandsvasby.se

eller brev till Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby.

Ange diarienummer KS/2021:445 i skrivelsen.

Senast den 24 januari behöver kommunen ha fått dina synpunkter.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast uppdaterad: 10 december 2021