• Startsida
  • / Upplands Väsby söker stadsmiljöbidrag för Väsby Entré

Upplands Väsby söker stadsmiljöbidrag för Väsby Entré

Väsby Entré skapar förutsättningar för en levande stadsdel och en ännu bättre kollektivtrafik. Kommunen ansöker nu om stadsmiljöbidrag för projektet.

Tecknad illustration över hela stationsområdet med två broar över järnvägen och nya kvarter.

Illustration: Urban Minds

Väsby Entré ska bli en ny stadsdel med en modern bytespunkt och välkomnande mötesplats för väsbybor och andra resenärer. Kommunen ansöker nu om stadsmiljöbidrag för projektet.

Stadsmiljöbidrag är ett statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Det ska bidra till ökat hållbart resande och en god bebyggd miljö. Kommuner och regioner kan söka stadsmiljöbidrag från Trafikverket.

Modern bytespunkt och mötesplats

Väsbys station är redan en av regionens större bytespunkter. Nu utvecklas den till en modern och attraktiv station och en trygg och välkomnande mötesplats. Den nya bussterminalen ska leva upp till framtidens krav på hållbarhet och vara förberedd för laddning av eldrivna bussar. Nya gång- och cykelbanor och cykelparkeringar ska göra det lättare att välja en hållbar livsstil.

I ansökan ingår alla delar av Väsby Entré. Förutom en ny bussterminal ingår också bland annat infrastruktur som broar och gång- och cykelvägar, cykelparkeringar och busshållplatser, en flytt av Väsbyån och utgrävning av ett fornlämningsområde.

Senast uppdaterad: 31 maj 2023