Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Citat Created with Sketch.

Väsby Entré ska bli en stadsdel som knyter ihop stationsområdet i Väsby genom nya bostäder och ännu bättre kollektivtrafik.

Anne-Sophie Arbegard - projektchef

Pågående detaljplan

Väsby Entré

Pågående detaljplan

Gällande detaljplan

Järnvägsparken

Gällande detaljplan

Snabbfakta

Korta fakta om Väsby Entré

Snabbfakta

Om Väsby Entré

Upplands Väsbys stationsområde genomgår en renässans där en modern station, 1 000 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras. Projektet Väsby Entré skapar förutsättningar för en levande stadsdel, en attraktiv station och ännu bättre kollektivtrafik.

Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal utveckling: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby med trivsamma och attraktiva stadsmiljöer som kännetecknas av hög kvalitet på gaturum, torg och parker.