Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Om Väsby Entré

Upplands Väsbys stationsområde genomgår en renässans där en modern station, upp till 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras. Projektet Väsby Entré skapar förutsättningar för en levande stadsdel, en attraktiv station och ännu bättre kollektivtrafik.

Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal utveckling: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Stadsdelen ska knyta ihop östra och västra Väsby, och innehålla trivsamma och attraktiva stadsmiljöer som kännetecknas av hög kvalitet på gaturum, torg och parker.

Citat Created with Sketch.

Väsby Entré ska bli en stadsdel som knyter ihop stationsområdet i Väsby genom nya bostäder och ännu bättre kollektivtrafik.

Anne-Sophie Arbegard - tidigare projektchef