• Startsida
  • / Upplands Väsby planerar ny ansökan om stadsmiljöbidrag för Väsby Entré

Upplands Väsby planerar ny ansökan om stadsmiljöbidrag för Väsby Entré

Upplands Väsby överväger att göra en ny ansökan om stadsmiljöbidrag efter det avslag som Trafikverket meddelade i veckan. Målet är fortsatt att skapa ett modernt och mer miljöanpassat stationsområde.

Visionsbild över stationsområdet.

Illustration: Urban Minds

Trafikverkets avslag får konsekvenser för Upplands Väsby planerade utveckling av stationsområdet. Målet är dock att fortsätta dialogen med Region Stockholm om att lämna in en ny och reviderad gemensam ansökan till Trafikverket i höst. En eventuell ny ansökan kommer först att prövas på politisk nivå.

Avslaget är naturligtvis en besvikelse då vi har jobbat hårt för utvecklingen av denna del av Väsby under lång tid. Beslutet bekräftar vad kommunen sett länge, att det behöver göras ett omtag så att vi med framgång kan göra en ansökan utifrån de nya förutsättningarna. Vi tror på att stationsområdet har en viktig funktion i vårt byggande av den framtida småstaden Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Stadsmiljöbidraget är ett statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Kommunen ansökte om bidrag i miljardstorlek till det resecentrum, i ansökan kallad bytespunkten, som ska formas i den kommande nya stadsdelen Väsby Entré.

Målet är att Väsby ska få en modern och attraktiv station som bjuder in till en mer hållbar livsstil där resenärerna väljer att gå eller cykla till och från stationen. Förutom tillhörande bussterminal vill kommunen ha Trafikverkets hjälp med att anlägga gång- och cykelbroar som binder samman östra och västra sidan om järnvägen.

Under processen med Trafikverket har tidsramen förkortats med två år. Det krävdes att kommunen senast hösten 2027 skulle ha på plats de åtgärder man ansöker om bidrag för. Men det har till exempel visat sig vara en omöjlighet för Trafikverket att leverera de aktuella gång- och cykelbroarna inom den tidsramen.

Bytespunkten rör sig om en komplex miljö och när tidsramen förkortas blir det plötsligt svårt för oss att få vår ansökan godkänd. Vi befinner oss också i en konkurrenssituation med andra projekt i landet. Nu behöver vi se över de delar som är viktigast och att vår plan ryms inom de nya förutsättningarna för en ansökan. Vårt mål är fortsatt att skapa ett resecentrum som är attraktivt, tryggt och håller över tid, säger Åsa Engwall som är chef för kontoret för samhällsbyggnad.

Senast uppdaterad: 31 maj 2023