Detaljplan

I projektet Väsby Entré finns en pågående detaljplan, Östra Runby med Väsby stationsområde.

Detaljplanen Östra Runby med Väsby stationsområde var ute på granskning mellan den 6 december 2021 och 24 januari 2022. För att ta del av förslaget till detaljplan och handlingarna klicka på länken nedan.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024