Bakgrund

Utvecklingen av Väsby Entré började 2009 i samband med att kvarteret Messingen tog form. 2010 påbörjades projektet Väsby Entré.

Bild: Upplands Väsby kommun

Utveckling av Väsby Entré

Utvecklingen av stationsområdet i Upplands Väsby påbörjades 2009 när rivningen av de gamla industrilokalerna genomfördes och kvarteret Messingen med ett kulturhus med samma namn innehållande skolor, bibliotek, bostäder, kommersiella lokaler och studentboende ersatte den gamla bebyggelsen.

Startskottet för projektet

Projektet påbörjades 2010 i form av en idé från Skanska Nya Hem AB, Skanska Sverige AB, Veidekke Bostad AB och AB Väsbyhem om att utveckla området väster om järnvägen med bostäder och verksamheter och länka ihop den östra och västra sidan av spårområdet med ny passage över eller under området. Detta blev startskottet för Väsby Entré.

Senast uppdaterad: 16 november 2021