Bakgrund

Utvecklingen av Väsby Entré började 2009 i samband med att kvarteret Messingen tog form. 2010 påbörjades projektet Väsby Entré.

Bild: Upplands Väsby kommun

Utveckling av Väsby Entré

Utvecklingen av stationsområdet i Upplands Väsby kommun började redan år 2009. Det var då rivningen av de gamla industrilokalerna genomfördes. Inudstrilokalerna ersattes med ett nytt kvarter vid namn Messingen. I kvarteret finns också ett multifunktionshus med samma namn. Messingen är en central och mötesplats som är tillgänglig för alla. I huset finns bland annat två gymnasieskolor, kulturskola och bibliotek. I samspel mellan kommunen, föreningar, företag och medborgare fylls huset av aktiviteter och evenemang. Vid Väsby stationsområde har även studentbostäder byggts till.

Startskottet för projektet

Projektet Väsby Entré började 2010 då Skanska Nya Hem, Skanska Sverige, Viedekke Bostad och Väsbyhem hade en idé om att utveckla området. Idén var då att länka ihop den västra och östra sidan av spårområdet, antingen över eller under. Idén var även att utveckla området genom att bygga bostäder och ge mer plats till verksamheter. Detta blev startskottet för Väsby Entré.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023