Tidigare medborgardialoger

Inför arbetet med planprogram och detaljplaner har Väsby Entré anordnat medborgardialoger. Olika grupper har då diskuterat och gett förslag på hur de vill att området ska se ut.

Utöver en uppstartsdialog 2010 hölls även en dialog i samband med projektets start 2011. Vid olika tillfällen hölls då dialog med ungdomar på gymnasiet, Upplands Väsby Promotion och andra boende i Väsby. Det skedde även intervjuer i Väsby centrum och i Vilundaparken.

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med medborgardialoger. Det gör att du som medborgare kan vara med och bidra med dina tankar kring hur kommunen ska utvecklas.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023